Back in The Netherlands I was working as a real estate photographer, but due to my move to Stockholm I had to find a job again. Pretty fast it was clear that the best way to work as a photographer is to start your own company. So that’s what I did. After a long time of waiting to be registered I finally had my first assignments. Which is now already a couple of months ago, but I would love to show the interior and photos that I made.​​​​​​​
In Nederland werkte ik als vastgoed fotograaf, maar door mijn verhuizing naar Stockholm moest ik weer op zoek naar een baan. Al snel werd duidelijk dat de beste manier om als fotograaf te werken is om een eigen bedrijf te beginnen. Dat heb ik dus gedaan. Na lang wachten op de registratie had ik eindelijk mijn eerste opdrachten. Dat is nu alweer een paar maanden geleden, maar ik wil graag het interieur en de foto's die ik gemaakt heb laten zien.
After moving to Sweden I started my own company as an interior photographer. I work together with an agency that helps me with building clients and assignments. The very first assignment was purely to practice at a colleague's home. It really was a super nice apartment to photograph and felt like a good start of this new adventure. 
Na mijn verhuizing naar Zweden heb ik mijn eigen bedrijf opgestart als interieur fotograaf. Ik werk samen met een bureau die mij helpt met het opbouwen van klanten en opdrachten. De allereerste opdracht was puur om te oefenen bij een collega thuis. Het was echt een super mooi appartement om te fotograferen en voelde als een goede start van dit nieuwe avontuur. 
What struck me was the natural color palette of wood and white tones. Welcome to Scandinavia! A style that totally appeals to me. In the interior they used different materials and shapes so it still looks warm and comfortable. The kitchen island is an excellent example of this. The organic shape makes it playful compared to the clean lines of the kitchen itself. Especially the seat at the bar is very nicely created. The lamp above the table enhances this effect with its round shape. I see this model passing by quite frequently lately and it is from Petite Friture and is called Vertigo. The lamp is available in several sizes and colors. I've seen it in white in bedrooms before, an absolute must see. ​​​​​​​
Wat mij opviel was het natuurlijke kleurenpalet van enkel hout en wittinten. Welkom in Scandinavië! Een stijl die mij helemaal aanspreekt. In het interieur is gebruik gemaakt van verschillende materialen en vormen waardoor het toch warm en behaaglijk overkomt. Het keukeneiland is daar een uitstekend voorbeeld van. De organische vorm maakt het speels ten opzichte van de strakke lijnen. Zeker het zitje aan de bar is er heel mooi in verwerkt. De lamp boven de tafel versterkt dit effect met zijn ronde vormen. Dit model lamp zie ik de laatste tijd vaak voorbij komen en is van Petite Friture en heet Vertigo. De lamp is in meerdere maten en kleuren verkrijgbaar. Zo heb ik hem ook al vaker in het wit gezien in slaapkamers, een absolute aanrader. ​​​​​​​
On both sides of the house there was a huge window making it wonderful and light despite the rainy day. For taking pictures so much daylight is very welcome. Many interior photographers will agree that a gray day (preferably without rain of course) works best to take beautiful pictures inside. You get very even light in the house. No matter how cosy sunlight is in your photos, it creates overexposed surfaces and very contrasting shadows at the same time. Depending on the purpose of the photos, it can get too crowded and distracting. In real estate photography I prefer a cloudy day in order to fully focus the attention on the house.
Aan beide kanten van de woning was een enorme raampartij waardoor het een heerlijk licht geheel was ondanks de regenachtige dag. Voor het maken van foto's is zoveel daglicht zeer welkom. Veel interieur fotografen zullen beamen dat een grijze dag (wel het liefst zonder regen natuurlijk) het fijnste werkt om binnen mooie foto's te maken. Je krijgt heel egaal licht in huis. Hoe gezellig zonlicht ook staat op foto's, het creëert tegelijkertijd overbelichte oppervlakten en hele contrastrijke schaduwen. Afhankelijk van het doel van de foto's kan het te druk worden en juist afleidend werken. Bij vastgoed fotografie geef ik de voorkeur aan een bewolkte dag om zo de aandacht volledig op de woning te richten.​​​​​​​
During my work, the bedroom is often the biggest surprise. One time I feel like I'm stepping into a hotel room and the next time I have to make up the bed and take the clothes off the floor. With this house it was very well prepared and that luxury feeling comes to you. Especially with making up the bed you can already create a completely different look in the room. Put one or two rows of pillows with different color tones or materials in front of your sleeping pillow for an extra chic effect. On the bed you put a nice bedspread where you can choose to put it down tightly or more casual. As you can see above, a mirror is also a pretty fitting accessory in the bedroom. Make sure you place it somewhere where you do not immediately see yourself when you're in bed. The mirror is best situated if it hangs in a place where it reflects daylight and where you have good visibility to see yourself in it.
Tijdens mijn werk is de slaapkamer vaak de grootste verrassing. De ene keer heb ik het gevoel dat ik een hotelkamer binnenstap en de andere keer moet ik het bed nog opmaken en de uitgetrokken kleding van de grond rapen. Bij deze woning was het uitstekend voorbereid en komt juist dat luxe gevoel je tegemoet. Zeker met het opmaken van het bed kan je al een hele andere uitstraling in de kamer creëren. Leg voor je hoofdkussen nog één of twee rijen kussens met andere kleurtonen of materialen voor een extra chique effect. Op bed leg je een mooie sprei neer waarbij je kan kiezen om hem strak neer te leggen of juist wat nonchalanter. Zoals je hierboven ziet is een spiegel ook een passend accessoire in de slaapkamer. Let er op dat je deze ergens plaatst waarbij je niet direct jezelf ziet als je in bed ligt. De spiegel komt beter tot zijn recht als het op een plek hangt waar het daglicht reflecteert en waar je goed zicht hebt om jezelf erin te bekijken.​​​​​​​
The bathroom was in the middle of the apartment with the other rooms around it and a hallway on either side. To still get daylight in there is a large skylight above the bath. Something I like to do myself with taking pictures is also adding detail pictures to a serie. In principle you see a lot on the overview picture, but with an extra photo, for example a crane, you can put extra focus on something in a series of photos.
De badkamer lag in het midden van het appartement met daaromheen de overige kamers en aan weerszijde een gang. Om toch daglicht binnen te krijgen is er een grote lichtkoepel boven het bad. Iets wat ik zelf erg leuk vind om te doen met het maken van foto's is ook detail foto's toevoegen aan een serie. In principe zie je op de overzichtsfoto al veel, maar met een extra foto van bijvoorbeeld een kraan kan je ergens extra focus op leggen in een serie foto's. ​​​​​​​
All the above photos are made by order of Husfoto.

More to read