Recently I got the inspiration to start a blog. It always was something I would love to do, but I never knew how to start or what to write about. After a conversation at one of my assignments I could not let go the idea anymore. So here we are at the very beginning of my own blog. 
Onlangs kreeg ik de inspiratie om een blog te beginnen. Het was altijd al iets wat ik graag zou willen doen, maar ik wist nooit hoe ik moest beginnen of waarover ik moest schrijven. Na een gesprek bij een van mijn opdrachten kon ik het idee niet meer loslaten. Dus hier staan we dan aan het begin van mijn eigen blog.
 This week I was photographing an apartment in Östermalm and I got talking to the owner. She worked in the economy sector and was very interested in my field. The lady shared a blog that I definitely had to check out as it was also someone who had moved to Stockholm and is creatively sharing her experiences. As we got further in conversation a blog with my own experiences as a real estate photographer seemed like a good idea to her to start.
The idea wouldn't let me go and during a walk with my boyfriend I got so excited about the plans we came up with that I started the same evening modifying my website. I am so excited to take you along with my experiences while photographing, sharing the most beautiful interiors I encounter and here and there some tips about (interior) photography.
You will hear from me soon!

Van de week was ik een appartement aan het fotograferen in Östermalm en ik raakte aan de praat met de bewoner. Zelf was ze werkzaam in de economische sector en zeer geïnteresseerd in mijn vakgebied. De dame deelde een blog die ik zeker moest bekijken aangezien het ook iemand betrof die verhuisd was naar Stockholm en op creatief vlak haar ervaringen deelt. Naar mate we verder in gesprek raakte leek een blog met mijn eigen ervaringen als vastgoed fotograaf haar een goed idee om te starten.

Het idee liet mij niet meer los en tijdens een wandeling met mijn vriend raakte ik zo enthousiast van de plannen die we ervoor bedachten dat ik diezelfde avond nog ben begonnen met het aanpassen van mijn website. Ik heb er zo veel zin in om jullie mee te nemen met mijn belevenissen tijdens het fotograferen, het delen van de mooiste interieurs die ik tegenkom en hier en daar wat tips over (interieur)fotografie.

Jullie horen snel van me!

More to read